Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


struktura

STRUKTURA PORADNI

WŁADZE

 • dyrektor
 • wicedyrektor
 • rada pedagogiczna

ZESPOŁY

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzekający o potrzebie indywidualnego nauczania
 • terapeutów SI
 • terapii pedagogicznej
 • psychologów pracujących z małym dzieckiem
 • psychologów pracujących z dzieckiem ze szkoły podstawowej
 • psychologów pracujących z młodzieżą


Wprowadził BZMW/ext.JWronska 2013-01-03
Aktualizujący bzmw/ext.jwronska 2013-01-03
Zatwierdzający bzmw/ext.kokulicz 2013-01-03
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-04
Wersja standardowa